Parane pian.

Lääkärille

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee julkisen terveydenhuollon sairaalassa annettavaa elektiivistä tutkimusta ja hoitoa. Valinta tapahtuu keskustelemalla erikoissairaanhoidon tarpeista potilaan kanssa. Päivystyksellinen hoito tulee käynnistää lähimmässä hoitoon soveltuvassa hoitopaikassa.

Kun toteat potilaan tarvitsevan jatkotutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa, tee yhdessä potilaan kanssa päätös hoitopaikasta, johon lähete osoitetaan. Samalla sinun tulee varmistaa, että sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus. HUSin osalta tämä on helppoa, sillä tarjoamme palveluja ja omaamme asiantuntemusta kaikilla lääketieteen osa-alueilla.

HUSissa laadukkaan hoidon takaa 3000 huippukoulutettua lääkäriä ja 19000 muuta terveydenhuollon ammattilaista. HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on hoitotuloksiltaan monilla aloilla kansainvälistä huippuluokkaa. Tutkimme aktiivisesti ja otamme käyttöön uusia, edistyksellisiä ja tehokkaita hoitomenetelmiä. Meillä on jatkuvasti menossa lukuisia kliinisiä tutkimuksia, joiden avulla kehitämme toimintaamme ja hoitomenetelmiämme.

Panostamme aktiivisesti lean-menetelmien soveltamiseen ja potilasturvallisuuteen. Inhimillisessä toiminnassa tapahtuu virheitä, mutta systemaattisen lähestymistapamme ansiosta pystymme tunnistamaan ja ratkaisemaan ne nopeasti. HUSissa on potilasmäärään suhteutettuna Suomen sairaaloista selvästi vähiten hoitovahinkoja.

TUTUSTU HUSIN ERIKOISALOIHIN

LISÄÄ TIETOA AMMATTILAISELLE

Lähetenavigaattori

Otamme HUSissa elokuussa 2016 käyttöön lähetenavigaattorin, jonka avulla lähettävä lääkäri voi tarkistaa oikean läheteyksikön tiedot.