Parane pian.

Potilaalle

Me HUSissa tarjoamme yli 22 000 terveydenhuollon huippuammattilaisen toimesta laadukasta hoitoa kaikilla lääketieteen erikoisaloilla.

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on hoitotuloksiltaan monilla aloilla kansainvälistä huippuluokkaa. HUS ja Helsingin yliopisto muodostavat yhdessä Suomen ylivoimaisesti suurimman ja tuotteliaimman lääketieteellisen tutkimusinstituution. Kehitämme ja otamme käyttöön uusia, edistyksellisiä ja tehokkaita hoitomenetelmiä.

Jos tarvitset erikoissairaanhoitoa, keskustele lääkärisi kanssa mahdollisuuksista, joita hoito HUSissa voisi sinulle tarjota. Haluamme tarjota hyvän hoidon lisäksi myönteisiä hoitokokemuksia. Meillä HUSissa potilaan kohtelu on kunnioittavaa, inhimillistä ja yksilöllistä.

Toimintamme perustuu arvoihin, jotka ovat yhdenvertaisuus, potilaslähtöisyys, luovuus ja innovatiivisuus, korkea laatu ja tehokkuus. Uskomme myös avoimuuteen, luottamukseen ja keskinäiseen arvostukseen.

LUE LISÄÄ HOIDOSTA

Kuinka pääset meille hoitoon

-- (phase1.jpg)
1. Lähettävä lääkäri arvioi tarpeen jatkotutkimuksille tai hoidolle
-- (phase2.jpg)
2. Lääkäri ja potilas yhdessä päättävät, mihin hoitopaikkaan lähete osoitetaan
-- (phase3.jpg)
3. Sairaala ottaa yhteyttä potilaaseen
-- (phase4.jpg)
4. Potilas käy hoidossa

Hoidon saatavuus

Hoitoon pääsyn perusteet ovat koko Suomessa yhdenmukaiset, ne on linjannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kun lääkärisi on lähettänyt lähetteen uuteen hoitopaikkaan, hoidon tarve arvioidaan hoitopaikassa joko lähetteen tai lisätutkimusten avulla. Arviointi tulee aloittaa kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta.

Mahdolliset lisätutkimukset arvioinnin selvittämiseksi tulee suorittaa kolmen kuukauden sisällä lähetteen saapumisesta. Hoitoon on päästävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hoidontarpeen arvioinnista. Hoidon saatavuudessa huomioidaan hoidon edellyttämä kiireellisyys. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa enimmäisajat ovat lyhyemmät.

LUE LISÄÄ HOIDON SAATAVUUDESTA

Potilasturvallisuus

HUSin potilasturvallisuuden tavoitteena on, että hoito ja hoitoympäristö eivät aiheuta potilaalle hoitoon kuulumatonta vaaraa tai haittaa. Potilasturvallisuustyömme perustuu riskien arviointiin, toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja turvallisuuden ylläpitämiseen.

Inhimillisessä toiminnassa tapahtuu virheitä, mutta systemaattisen lähestymistapamme ansiosta pystymme tunnistamaan ja ratkaisemaan ne nopeasti.

LUE LISÄÄ POTILASTURVALLISUUDESTA